fbpx

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA, CZYLI JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES W UBIEGANIU SIĘ O KOLEJNY STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO – SZKOLENIE

 • Adresaci szkolenia:
 • Nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Przygotowanie nauczycieli do ubiegania się o kolejny stopnie awansu zawodowego.
 •  
 • Uczestnik:
 • Pozna akty prawne normujące ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego.
 •  
 • Samodzielnie zaplanuje swój rozwój z uwzględnieniem specyfiki i typu placówki, w której jest zatrudniony oraz jej potrzeb.
 •  
 • Przypisze realizowane przez siebie zadania wymaganiom wskazanym w rozporządzeniu, w sprawie ubiegania się o kolejne stopnie awansu.
 •  
 • Pozna procedury obowiązujące w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego.
 •  
 • Zdobędzie umiejętność redagowania opisu i analizy ze szczególnym uwzględnieniem efektów swoich działań,osiągnie sukces na egzaminie/rozmowie
 •     kwalifikacyjnej.
 •  
 • Program szkolenia:
 • Akty prawne normalizujące ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
 •     − Wymagania na kolejne stopnie awansu zawodowego.
 •     − Procedury związane z ubieganiem się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
 • Źródła planowania.
 •     − Sposób zredagowania planu.
 •     − Przyporządkowanie zadań do wymagań określonych w rozporządzeniu MEN  w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
 •     − Monitorowanie działań związanych  z realizacją planu.
 • Redagowanie planu rozwoju zawodowego –koncepcja propozycje.
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o przeprowadzenie
 •     egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Sposób prezentacji dorobku.− Udzielanie odpowiedzi na pytania komisji.
 •  
 • Prowadząca: Danuta Grzonkowska
 • 38 lat stażu pracy w na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej. 4 lata pracy na stanowisku dyrektora szkoły. 6 lat pracy na stanowisku konsultanta Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
 • Formularz zgłoszeniowy

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
 •  
Scroll Up