fbpx

Warsztaty "ZROZUM MNIE… kompleksowa, wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10 lat.

Prowadzący warsztaty: Małgorzata Taraszkiewicz - wykładowca, trener, coach, neurometodyk, pisarz (ponad 60 książek, poradników, e-kursów oraz setki artykułów).

Cele szczegółowe:  

Doskonalenie kompetencji  nauczycieli przedszkola i  klas 1-3, psychologów i pedagogów szkolnych w zakresie:- wczesnej diagnozy trudności szkolnych i problemów rozwojowych współczesnych dzieci , - wzmocnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom, - podniesienie efektywności  indywidualizacji pracy z uczniem, odpowiednio do potrzeb rozwojowych dziecka, poprzez dostosowywania metod  dydaktyczno-wychowawczych

Profilaktyka trudności szkolnych:
26 godz. szkolenia podstawowego: w tym 10 godzin w trybie stacjonarnym          
i 16 godz. samokształcenie na podstawie otrzymanych materiałów plus
dodatkowe materiały, które będą stale uzupełniane na stronie tutaj,
plus jedno spotkanie typu superwizja po upływie ok. 2 miesięcy (4 godz.)
                                                                                                                                             
Warsztaty stanowią element kampanii na rzecz zdrowia psychicznego
i profilaktyki trudności szkolnych pn. DOBRY KLIMAT DO ROZWOJU i będzie
obudowany dodatkowymi materiałami do bezpłatnego pobierania
dla wszystkich uczestników szkoleń na stronie tutaj.
Miejsce: Toruń 
Terminy warsztatów:   
 
Inwestycja: 400 zł/jedna osoba
Zagadnienia szczegółowe:
1. Ontogeneza – psychologia rozwojowa, okresy kryzysowe w rozwoju.
2. Testy, arkusze i listy do obserwacji rozwoju dziecka:            
Test na podstawie rysunków: KOŁO, ROMB, ZNAK PLUS, LEŻĄCA ÓSEMKA.
Test dominującego OKA, UCHA, RĘKI, NOGI. 
Test SCHEMATU CIAŁA. 
Arkusz do diagnozy inteligencji emocjonalnej. 
Lista zakłóceń Integracji sensorycznej. 
Lista objawów dysleksji rozwojowe
3. Biostruktury i zachowania neurotypowe:                                                  
Preferencje sensoryczne. 
Typ przetwarzania informacji (analityczny-całościowy). 
Temperament. 
Wysoka Wrażliwość.
Profile motywacji. 
Wieloraka Inteligencja.
4. Zaburzenia rozwoju:
ADHD. Autyzm i Zespół Aspergera. Depresja u dzieci. Mutyzm wybiórczy. Zaburzenia
Odżywiania. Zaburzenia nerwicowe. Zespół FAS. Wypalenie u dzieci.
5. Moduł Siła i odporność psychiczna dla nauczycieli

Formularz zgłoszenia na warsztaty

(*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
Po otrzymaniu formularza prześlemy Państwu informacje organizacyjne oraz  dane do wpłaty.
W przypadku braku odpowiedzi prosimy o sprawdzenie czy email nie trafił do Spamu.
.
Scroll Up