fbpx

JAK ZE SPOKOJEM REAGOWAĆ, GDY UCZEŃ ZACHOWUJE SIĘ PROWOKACYJNIE? – SZKOLENIE

 •  
 • Adresaci szkolenia: 
 • Nauczyciele szkół podstawowych.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Wyposażenie nauczycieli w strategię radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 •  
 • Praca metodą dramy stosowanej, praca z obrazami i bodytelling.
 •  
 • Poznanie anatomii konfliktu – obszary w mózgu odpowiedzialne za reakcje świadome i nieświadome.
 •  
 • Typy prowokujących zachowań.
 •  
 • Poznanie roli diagnozy funkcjonalnej w pracy z dzieckiem.
 •  
 • Strategia rozwiązywania sytuacji trudnych win-win.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Potrafią zdiagnozować źródło problemu dziecku.
 •    
 • Potrafią po rozpoznaniu potrzeb dziecka stosuje adekwatną do sytuacji strategię działania.
 •  
 • Potrafią rozpoznać symptomy zbliżającego się konfliktu.
 •  
 • Potrafią wykorzystać zasoby swoje i grupy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.    
 •  
 • Prowadząca: Dorota Lubas
 •  ekspertka pokonywania trudności szkolnych i wychowawczych.
 • Dzięki swojemu 22 letnim doświadczeniu zawodowemu – projektuje  i prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów. Uważnie słucha potrzeb i „szyje zajęcia na miarę” grupy. Z wykształcenia mgr resocjalizacji, pedagog specjalny, pedagog terapeuta, oraz trener.
 • Prowadzi placówkę oświatową i sprawuje funkcję dyrektora w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Kreska. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Target oraz firmami prowadzącymi działalność profilaktyczną
  • Formularz rejestracyjny

  • (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione

 

Scroll Up