fbpx

Metoda WebQuest jako strategia i sposób na zdalną edukację w czasach pandemii.

Data: 28.05.2020r.                                                                                                                                                                                                       godz. 18:15 -20:15

DLA KOGO: 

Szkolenie jest kierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów, nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,  pracowników dydaktycznych bibliotek pedagogicznych i świetlic szkolnych oraz opiekuńczo – wychowawczych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA: 

Kompetencje i umiejętności cybermetodyczne pozwalające na realizację edukacji zdalnej przy wykorzystaniu autorskich WebQuestów lub tych, które są dostępne w sieci. Podczas szkolenia podniesie swoje kompetencje w zakresie:

 • korzystania z elektronicznych zasobów cyfrowych, sieci współpracy i bezpiecznego ich wykorzystywania,
 • tworzenia własnych e-materiałów z uwzględnieniem przydatności w danym przedmiocie lub nauczaniu. 
 • interdyscyplinarnym, w tym WebQuestów wykorzystujących zasoby cyfrowe i mobilne aplikacje edukacyjne,
 • upowszechnienia metod i narzędzi wykorzystujących TIK w codziennej dydaktyce przedmiotów nieinformatycznych,  prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o charakterze interdyscyplinarnym, opartych na metodzie projektów, eksperymentach uczniowskich i rozwiązywaniu problemów (Metoda WebQuest),
 • angażowania uczniów w proces zdobywania wiedzy poprzez stosowanie metod opartych na teorii konstrukcjonizmu i kolektywizmu.

OPIS SZKOLENIA: 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zgłębić swoją wiedzę dotyczącą stosowania w procesie uczenia się i nauczania nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących cyfrowe narzędzia edukacyjne i mobilne aplikacje edukacyjne. Cenne informacje dla siebie znajdą tu wszyscy zwolennicy i entuzjaści wykorzystania TIK do realizacji projektów edukacyjnych. Szkolenie przygotuje nauczycieli do tworzenia WebQuestów i prowadzenia edukacji zdalnej w oparciu o technologię BYOD (z ang. Bring Your Own Device „Przynieś swoje urządzenie), co pozwala na wykorzystanie przez nich dostępnych w domu smartfonów i tabletów.

Uczestnicy poznają zalety i możliwości zastosowania w nauczaniu zdalnym technologii BYOD, która:

 • wspiera nowe metody pedagogiczne, które koncentrują się na uczniach jako aktywnych 
 • uczestnikach procesu nauczania przy pomocy narzędzi cyfrowych i takich sytuacjach edukacyjnych, które zakładają pracę zespołową i indywidualną uczniów oraz ich wzajemną komunikację i interakcję, twórcze rozwiązywanie problemów i myślenie projektowe, co jest istotą Metody WebQuest. 
 • zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, współdziałanie uczniów w rozwiązywaniu problemów i dochodzeniu do wspólnego celu, eksperymenty uczniowskie, doświadczenia i działania terenowe zakładające wykorzystanie mobilnych aplikacji edukacyjnych dostępnych na smartfonach i tabletach,
 • dostarcza formatywnej oceny w czasie rzeczywistym i wspiera naukę oraz społeczności uczące się, dostarcza nowych narzędzi, takich jak zdalne i wirtualne laboratoria oraz wysoce interaktywne nieliniowe materiały szkoleniowe w oparciu o zaawansowane oprogramowanie do eksperymentowania i symulacji, media społecznościowe i gry edukacyjne.
PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA OTRZYMASZ:
 • DOSTĘP DO NAGRANIA 7 DNI
 • MATERIAŁY
 • ✍ Imienny certyfikat przesyłany w wersji elektronicznej.

 • Inwestycja : 69 zł

 •  

Prowadzący: Marek Szafraniec

Polonista, kulturoznawca i teatrolog z wyksztalcenia. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończone studia doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. Poprzednio pracownik naukowo -dydaktyczny Zakładu Wiedzy o Teatrze UŚl oraz recenzent teatralny i współpracownik działów literackich w dwóch teatrach. Wieloletnie doświadczenie w kształceniu dorosłych, studentów, uczniów jako wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PWSZ w Raciborzu, WSP TWP w Warszawie, WSE im. J. Tischnera w Krakowie oraz kolegiów nauczycielskich i placówek doskonalenia nauczycieli. Pracował też w administracji rządowej (Wicekuraor Oświaty w Katowicach) i samorządowej (Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego). Obecnie nauczyciel - konsultant w RODN "WOM" w Katowicach i trener w WS Humanitas w Sosnowcu. Duże doświadczenie w konstruowaniu WebQuestów (ponad 50) i prowadzeniu szkoleń z tej metody (prawie10 tys. godzin i kilka tysięcy przeszkolonych nauczycieli). Obecnie upowszechnia mobilne aplikacje edukacyjne, edublogi i technologię BYOD.

Opłatę za szkolenie należy uiścić poprzez system szybkiej płatności PAYPAL lub  zwykłym przelewem. W przypadku płatności przelewem zwykłym – zarejestruj się( klikając Zapisz się) , w kolejnym kroku dokonaj płatności dane: Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul.Szosa Lubicka 16/2 87-100 Toruńtytuł przelewu: imię nazwisko – webinar 28.05.2020, numer konta: 47 1140 2004 0000 3902 7713 1665 KONIECZNIE PRZEŚLIJ POTWIERDZENIE WPŁATY NA ADRES: biuro@centumorganizacjiszkolen.com
Scroll Up