fbpx
 • Odpowiedzialność prawna nauczycieli – szkolenie

 •  
 • Zmieniające się przepisy w zakresie organizacji działalności szkolnej,  pozaszkolnej oraz zaostrzenie przepisów dyscyplinarnych  i karnych w zakresie odpowiedzialności  za bezpieczeństwo uczniów oraz naruszenie dobra dzieci powoduje m.in. lawinowy wzrost skarg przeciwko szkole jako instytucji
 • i poszczególnych nauczycieli.
 •  
 • Adresaci szkolenia:
 • Przedstawiciele JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Zapoznanie się z nowymi przepisami, omówienie rzeczywistych przypadków w szkole i w czasie imprez poza szkołą, przeanalizowanie błędów, które popełniają nauczyciele i szkoła jako instytucja. Zwiększy to świadomość i poczucie odpowiedzialności nauczycieli.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Poznają uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności nauczycieli (porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej, materialnej i karnej).
 •  
 • Poznają podstawowe błędy popełniane przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz sposoby ich unikania.
 •  
 • Uzyskają umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.
 •  
 • Prowadzący:
 • dr Jerzy Grad
 • Pracownik naukowo-badawczy Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG w Katowicach, Nauczyciel, wicedyrektor Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach w latach 1989-1998, Od 1998r. związany z systemem doskonalenia nauczycieli, Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Będzinie w latach 2011-2015 Wicekurator w latach 1996-1998 i Śląski Kurator Oświaty w latach 2002-2006, Nauczyciel akademicki, Autor podręczników do technikum, Autor publikacji krajowych i zagranicznych.
 •   
  • Formularz zgłoszeniowy

  • (Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, oznacza zgodę na warunki Regulaminu)
  • (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
 •  
Scroll Up