• Odpowiedzialność prawna nauczycieli – szkolenie

 •  
 • Zmieniające się przepisy w zakresie organizacji działalności szkolnej,  pozaszkolnej oraz zaostrzenie przepisów dyscyplinarnych  i karnych w zakresie odpowiedzialności  za bezpieczeństwo uczniów oraz naruszenie dobra dzieci powoduje m.in. lawinowy wzrost skarg przeciwko szkole jako instytucji
 • i poszczególnych nauczycieli.
 •  
 • Adresaci szkolenia:
 • Przedstawiciele JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Zapoznanie się z nowymi przepisami, omówienie rzeczywistych przypadków w szkole i w czasie imprez poza szkołą, przeanalizowanie błędów, które popełniają nauczyciele i szkoła jako instytucja. Zwiększy to świadomość i poczucie odpowiedzialności nauczycieli.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Poznają uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności nauczycieli (porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej, materialnej i karnej).
 •  
 • Poznają podstawowe błędy popełniane przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz sposoby ich unikania.
 •  
 • Uzyskają umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.
 •  
 • Prowadzące:
 • Danuta Włoczewska
 • mgr pedagogiki – specjalność nauczanie początkowe (UMK Toruń), mgr teologii (UKSW Warszawa) oraz absolwentka studiów podyplomowych z Wiedzy o Kulturze (UMK Toruń), doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany z ponad 25-letnim doświadczeniem dydaktycznym i wychowawczym, kwalifikowana instruktorka turystyki górskiej i rowerowej, współorganizatorka wielu wycieczek i obozów letnich z młodzieżą, krajowych i zagranicznych, w ramach tzw. turystki społecznej. Interesuje się psychologią i muzyką, miłośniczka podróży i aktywnego wypoczynku.
 • Katarzyna Maria Rybicka
 • mgr inż  informatyki, mgr teologii, studia podyplomowe z zarządzania, lider międzynarodowego projektu Zarządzanie Firmą –JA TITAN /Princeton University/, trener branżowych symulacji biznesowych REVAS,  koordynator klas SGH w V LO im. Jana Pawła II, ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w projektach współpracy międzynarodowej szkół ,w ramach projektów unijnych i poza unijnych, wychowawca klasy organizator i współorganizator obozów letnich i wycieczek,  nauczyciel  informatyki i grafiki komputerowej, ekonomii w praktyce, podstaw przedsiębiorczości V LO im. Jana Pawła II,  oraz w Toruńskim Technikum Informatycznym
  • Formularz zgłoszeniowy

  • (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
 •  
Scroll Up