fbpx
 • Postępowanie dyscyplinarne dla nauczycieli-szkolenie

 •  
 • Adresaci szkolenia:
 • Przedstawiciele JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Omówienie podstawowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestnik pozna zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 •  
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna, a odpowiedzialność porządkowa z Kodeksu pracy – uczestnik dowie się jakie są relacje odpowiedzialności porządkowej dyscyplinarnej.
 •  
 • Omówienie podstawowych aktów prawnych regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną.  Uczestnik pozna prawne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 •  
 • W jakich sytuacjach nauczyciel ponosi indywidualną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 •  
 • Uczestnik dowie się w jakich przypadkach nauczyciele ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za swoje przewinienia, uczestnik pozna orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
 •  
 • Tryb i etapy postępowania dyscyplinarnego – uczestnik pozna specyfikę postepowania dyscyplinarnego oraz wszystkie jego etapy.
 •  
 • Uczestnicy:     
 • Zdobędą wiedzę z zakresu ustawy Kodeksu pracy i ustawy Karty Nauczyciela.
 •  
 • Otrzymają omówienie przykładowych orzeczeń sądów powszechnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 •  
 • Otrzymają charakterystykę poszczególnych etapów postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.
 •  
 • Otrzymają charakterystykę środków odwoławczych w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli.
 •  
 • Prowadzący: Jakub Pawlak
 • prawnik, adwokat Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W latach 2015-2016 wykładowca SWPS w Warszawie i Wrocławiu. W latach 2009-2012 pracownik w Zespole Prawnym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

  Formularz zgłoszeniowy

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione
 •  
Scroll Up