fbpx
Sale!

Diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Nagranie webinaru, dostęp bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo szkolenie: Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów, psychologów, oligofrenopedagów, specjalistów, terapeutów.

O szkoleniu: Połączenie informacji wynikających z przepisów prawa oświatowego z praktycznymi rozwiązaniami nauczyciela oraz pedagoga specjalnego pracującego od osiemnastu lat w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole specjalnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, w tym z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek polityki oświatowej państwa na r. szk. 2020/2021: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat
 • dostęp do nagrania
 • Materiały dodatkowe 21 str. PDF
 • arkusz osobistego przygotowania nauczyciela do procesu obserwacji dziecka/ucznia
 • arkusz pytań do ewaluacji obserwacji własnej nauczyciela
 • skala zachowań ucznia w klasie
 • arkusz do obserwacji zachowania się dziecka (analiza przepadku)
 • symptomy zaburzeń integracji sensorycznej
 • materiały do obserwacji pod kątem autyzmu – tematyka do wywiadu opartego na ocenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, arkusz obserwacji
 • zestawienie objawów dysleksji odnoszących się do poziomów edukacyjnych

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

 

89,00 57,00

Availability: Na stanie

Nagranie webinaru, dostęp bezpośrednio po zakupie.

Kiedy zobowiązujemy się do podjęcia obserwacji, zmienia się nasza relacja z dziećmi. Zamiast występować przed klasą z pozycji nieomylnego autorytetu, kształcimy i prowadzimy wychowanków, którzy chcą rozwijać własny potencjał.

                                                                                                                                        Maria Montessori

 

Szkolenie wpisuje się w podstawowy kierunek polityki oświatowej państwa na r. szk. 2020/2021: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Szkolenie dedykujemy: Nauczycielom i wychowawcom wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogom, psychologom, oligofrenopedagogom, specjalistom, terapeutom.

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

Informacje dotyczące:

 • prowadzenia obserwacji ucznia z uwzględnieniem poszczególnych sfer funkcjonowania oraz etapów rozwojowych
 • prowadzenia diagnozy funkcjonalnej, której celem jest wyłonienie uczniów potrzebujących wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu i / lub konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • planowania wsparcia w oparciu o diagnozę – zgodnie z potrzebami ucznia oraz przepisami prawa oświatowego
 • monitorowania oraz ewaluacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opis Szkolenia :

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią różnorodną grupę, która potrzebuje wsparcia w różnym zakresie. Niektórzy posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, inni orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeszcze inni objęci są wczesnym wspomaganiem rozwoju czy pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z ich bieżącej sytuacji. By dorośli mogli wspierać dzieci, muszą nauczyć się je obserwować, mówiła Maria Montessori, której zdaniem obserwacja powinna stać się obowiązkiem każdego nauczyciela. Niezbędne jest zatem prowadzenie w przedszkolu i szkole ciągłej diagnozy funkcjonalnej w celu optymalnego wspomagania rozwoju każdego dziecka, a także wyłonienia uczniów potrzebujących wsparcia oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów z orzeczeniami w celu weryfikacji dotychczas podejmowanych działań i planowania dalszych kroków zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego ucznia.

Czego się nauczysz na szkoleniu:

Jak prowadzić obserwację dziecka,  by służyła diagnozie jego potrzeb?

Jak monitorować sytuację uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych?

Jak na co dzień oceniać funkcjonowanie dzieci  pod kątem edukacyjnym z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości?

Jak prowadzić wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania uczniów zdiagnozowanych w poradni?

Co znajdzie się na szkoleniu:

Połączenie informacji wynikających z przepisów prawa oświatowego z praktycznymi rozwiązaniami nauczyciela oraz pedagoga specjalnego pracującego od osiemnastu lat w szkole ogólnodostępnej oraz w szkole specjalnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi, w tym z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju

Po szkoleniu otrzymasz:

 1. certyfikat
 2. dostęp do nagrania 
 3. Materiały dodatkowe 21 str. PDF:
 • arkusz osobistego przygotowania nauczyciela do procesu obserwacji dziecka/ucznia
 • arkusz pytań do ewaluacji obserwacji własnej nauczyciela
 • skala zachowań ucznia w klasie
 • arkusz do obserwacji zachowania się dziecka (analiza przepadku)
 • symptomy zaburzeń integracji sensorycznej
 • materiały do obserwacji pod kątem autyzmu – tematyka do wywiadu opartego na ocenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych, arkusz obserwacji
 • zestawienie objawów dysleksji odnoszących się do poziomów edukacyjnych

 

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

 

0
Przewiń do góry