fbpx
Sale!

Dostosowanie wymagań edukacyjnych – prowadzenie dokumentacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Nagranie webinaru, dostępne na koncie uczestnika bezpośrednio po zakupie.

Dla kogo jest szkolenie: Pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowców.

O szkoleniu: Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w odpowiednie prowadzenie dokumentacji (dostosowań) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat( do wydruku z poziomu konta użytkownika)
 • dostęp do nagrania 3 m-ce
 • MEGA PAKA WZORÓW DOKUMENTÓW
  ✅Dostosowania dla ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego
  ✅Dostosowania dla ucznia z zespołem Aspergera
  ✅Dostosowania dla ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  ✅Dostosowania dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia
  ✅Dostosowania dla ucznia z chorobą przewlekłą
  ✅Dostosowania dla ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji
  ✅Dostosowania dla ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi
  ✅Dostosowania dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny
  ✅Dostosowania dla ucznia cudzoziemca w Szkole
  ✅Dostosowania dla ucznia szczególnie uzdolnionego
  ✅Dostosowania dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
  ✅ARKUSZ DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI
  ✅Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  ✅Wzór dokumentacji IPET
  ✅Wzór WOPFU

Prowadząca:Angelika Perdek-Chabinowska 

89,00 57,00

Availability: Na stanie

Nagranie webinaru, dostępne na koncie uczestnika bezpośrednio po zakupie.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to szerokie grono podopiecznych w każdej placówce. Odpowiednia klasyfikacja ich potrzeb oraz prowadzenie dokumentacji rzutują na efektywność udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Podczas szkolenia nauczyciele zdobędą wiedzę na temat obligatoryjnej dokumentacji w tym zakresie.  

Dla kogo jest szkolenie: Pedagogów, wychowawców, nauczycieli przedmiotowców.

Na szkoleniu uczestnik:

 1. Poznają swoje obowiązki względem uczniów ze SPE
 2. Nauczą się tworzyć dostosowania wymagań edukacyjnych.
 3. Wzmocnią kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Otrzymają przykładowe zapisy dostosowań wymagań edukacyjnych.

Opis szkolenia:

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w odpowiednie prowadzenie dokumentacji (dostosowań) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Program:

 1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- klasyfikacja potrzeb 
 2. Dokumentacja- dostosowanie wymagań edukacyjnych w  siwtle przepisów prawa. 
 3. Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych.
 4. Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na przykładach uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, mających problemy z koncentracją itp. 

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat
 • dostęp do nagrania 3 m-ce
 • MEGA PAKA WZORÓW DOKUMENTÓW
  ✅Dostosowania dla ucznia niesłyszącego lub słabo słyszącego
  ✅Dostosowania dla ucznia z zespołem Aspergera
  ✅Dostosowania dla ucznia posiadającego dokumentację o potrzebie nauczania indywidualnego / zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
  ✅Dostosowania dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia
  ✅Dostosowania dla ucznia z chorobą przewlekłą
  ✅Dostosowania dla ucznia z zaburzeniami zachowania i emocji
  ✅Dostosowania dla ucznia mającego wolne tempo pracy oraz trudności w koncentracji uwagi
  ✅Dostosowania dla ucznia z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny
  ✅Dostosowania dla ucznia cudzoziemca w Szkole
  ✅Dostosowania dla ucznia szczególnie uzdolnionego
  ✅Dostosowania dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
  ✅ARKUSZ DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI
  ✅Arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  ✅Wzór dokumentacji IPET
  ✅Wzór WOPFU

Prowadząca:Angelika Perdek-Chabinowska 

Jestem pedagogiem w szkole podstawowej, doradcą zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych z zakresu administracji. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia dla rad pedagogicznych. Główne obszary działań to umiejętności miękkie i kluczowe, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, kodowania, elementów TIK, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wsparcia placówek i nauczycieli. Jestem trenerem metod efektywnego uczenia się. Pomagam również uczniom w pracy nad stresem, autoprezentacją czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkalam, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych, neurodydaktyki w edukacji. Dzięki temu mogę wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

 

0
Przewiń do góry