IPET w praktyce. Konstruowanie dokumentacji.

77,00

WEBINAR NA ŻYWO 20.08.2020R.     godz.18:00

Szkolenie dedykujemy:Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy

O szkoleniu: Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Po szkoleniu:

 • Certyfikat
 • Zbiór gotowych zapisów do zaleceń z podziałem na kategorie schorzeń. 
Prowadząca: 

Angelika Perdek-Chabinowska

Dostępne kupony rabatowe:

Przy zakupie dwóch i więcej kursów 20% zniżki, po wpisaniu kuponu KURS20.

Zapisanie się do newsletter gwarantuje dodatkowe 5% zniżki, po wpisaniu kuponu NEWSLETTER

 

WEBINAR NA ŻYWO 20.08.2020R.     godz.18:00

Dla kogo jest to szkolenie (szkolenie dedykujemy):Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

Wiedzę na temat konstruowania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogiczenej uczniom ze s pecjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis Szkolenia (o szkoleniu):

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Czego się nauczysz na szkoleniu:

Podczas spotkania nauczyciele będą mieli możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Co znajdzie się na szkoleniu:

 1. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. IPET- analiza 8 obszarów i ich zapisy.
 3.  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
 4.  Ocena efektywności programu, modyfikacja programu- ewaluacja.
 5. Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET

Po szkoleniu:

  • Certyfikat
  • Zbiór gotowych zapisów do zaleceń z podziałem na kategorie schorzeń.
Prowadząca: 

Angelika Perdek-Chabinowska

absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, na której studiowała pedagogikę opiekuńczo-resocjalizacyjną. Ukończyła również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy, zarówno młodzieży, jak i dorosłych, a obecnie jest pedagogiem w szkole podstawowej. Od lat prowadzi kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia z umiejętności miękkich, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, czy kodowania dla nauczycieli. Jest trenerem metod szybkiego czytania, efektywnego uczenia się. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla niej bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkala, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych , TIK w edukacji. Dzięki temu może wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych

 

 

Dane uczestników

Imię, Nazwisko

Przewiń do góry