IPET w praktyce. Konstruowanie dokumentacji.

77,00

Webinar na żywo 20.08.2020 r. godz.18:00 – 19:30

Szkolenie dedykujemy: Wychowawcom, nauczycielom, pedagogom.

O szkoleniu: Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Po szkoleniu otrzymasz:

 • certyfikat
 • zbiór gotowych zapisów do zaleceń z podziałem na kategorie schorzeń. 
 • dostęp do nagrania

Dostępne kupony rabatowe: Przy zakupie dwóch i więcej kursów 20% zniżki, po wpisaniu kuponu KURS20.

Prowadząca: Angelika Perdek-Chabinowska 

 

 

Webinar na żywo 20.08.2020r.  godz.18:00

Szkolenie dedykujemy: Wychowawcom, nauczycielom, pedagogom.

Dzięki szkoleniu uczestnik zyska:

Wiedzę na temat konstruowania indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogiczenej uczniom ze s pecjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opis Szkolenia:

Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w samodzielne i sprawne konstruowanie niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Na szkoleniu:

Nauczyciele będą mieli możliwość zaplanowania własnej pracy w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom z orzeczeniami o specjalnych  potrzebach edukacyjnych.

Co znajdzie się na szkoleniu:

 1. Zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 2. IPET- analiza 8 obszarów i ich zapisy.
 3.  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia- jak ją sporządzić.
 4.  Ocena efektywności programu, modyfikacja programu- ewaluacja.
 5. Współpraca z rodzicami i PP w zakresie opracowania i modyfikacji IPET

Po szkoleniu otrzymasz:

  • certyfikat
  • zbiór gotowych zapisów do zaleceń z podziałem na kategorie schorzeń.
Prowadząca:Angelika Perdek-Chabinowska 

absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, na której studiowała pedagogikę opiekuńczo-resocjalizacyjną. Ukończyła również studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.Posiada bogate doświadczenie w pracy pedagogicznej i szkoleniowej. Pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy, zarówno młodzieży, jak i dorosłych, a obecnie jest pedagogiem w szkole podstawowej. Od lat prowadzi kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, a także szkolenia z umiejętności miękkich, technik uczenia, nowoczesnych metod nauczania, czy kodowania dla nauczycieli. Jest trenerem metod szybkiego czytania, efektywnego uczenia się. Pomaga również uczniom w pracy nad stresem czy asertywnością. Regularny rozwój jest dla niej bardzo ważny, dlatego systematycznie się doszkala, biorąc udział w warsztatach dotyczących bajkoterapii, eksperymentów przyrodniczych , TIK w edukacji. Dzięki temu może wzbogacać własny arsenał narzędzi szkoleniowych.

 

0
Przewiń do góry