23 %

Samodzielność, innowacyjność i kreatywność.Jak w codziennej praktyce szkolnej rozwijać kluczowe kompetencje

Cykl 4 webinarów na żywo:

1.Edukacja na miarę XXI wieku czyli jakiej szkoły potrzebują współcześni uczniowie, 28 września 2020r., godz. 19:00-20:30

2.Projektowanie naturalnego procesu rozwoju samodzielności i kreatywności uczniów w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, 26 października 2020r., godz. 19:00-20:30

3. Jak ruszyć by poruszyć czyli strategie pobudzania młodych ludzi do samodzielnego i twórczego myślenia i działania, 9 listopad 2020r., godz. 19:00-20:30

4. Jak otworzyć umysł ucznia czyli techniki pobudzania innowacyjnego myślenia w codziennej praktyce szkolnej.14 grudnia 2020r., godz. 19:00-20:3

348,00 267,00 z VAT, 267,00 netto

Availability: Na stanie

 Cykl 4 webinarów na żywo.

 

Dla kogo jest to szkolenie: 

W książce Andreasa Salchera Utalentowany uczeń i jego wrogowie czytamy:

           Gdyby chirurga cofnięto wehikułem czasu do sali operacyjnej sprzed 50 lat i kazano by mu zoperować człowieka, oburzony odmówiłby dokonania zabójstwa wskutek niedbalstwa. Nauczyciel wysłany tym samyn wehikułem 50 lat wstecz mógłby bez większych zmian poprowadzić swoją lekcję. W żadnym innym obszarze naszego życia (jak to ma miejsce w naszych szkołach) nie ma takiej przepaści pomiędzy dokonanym postępem naukowym a jego rzeczywistym wykorzystaniem dla dobra człowieka.

            Z raportu Future Work Skills 2020 wynika, że w ciągu następnej dekady nowe inteligentne maszyny będą wykorzystywane w większości dziedzin naszego życia, zastępując w wielu sytuacjach ludzi i tworząc nowe standardy wydajności, dlatego będziemy zmuszeni do refleksji nad swoją pracą, a także współpracą między ludźmi i maszynami. Jak do tych zmian szkoły przygotowują uczniów?

          Zgodnie z Zaleceniami Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie celem edukacji jest kształtowanie u uczniów kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się.

         Również w dokumencie Podstawowe kierunki polityki oświatowej na r. szk. 2020/2021 czytamy o  koneczności rozwijania samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

         Zadaniem nas dorosłych jest projektowanie przestrzeni rozwojowej, w której młodzi ludzie będą nabywać kompetencje niezbędne do funkcjonowania we wciąż zmieniającej się rzeczywistości, a zatem konieczne jest, by nauczyciele i rodzice znali odpowiedź na kilka kluczowych pytań:

  • Jakiej szkoły potrzebują uczniowie XXI w.?
  • Jakie warunki z punktu widzenia neurobiologii muszą być spełnione, by młody człowiek mógł rozwijać umiejętność samodzielnego i twórczego myślenia?
  • Jak odkrywać i wyzwalać potencjał dzieci i młodzieży?
  • Jak budować przestrzeń otwierającą umysły?
  • Jakie codzienne działania podejmować, by kształtować samodzielnie myślących i odpowiedzialnych ludzi, którzy nie boją się używać wyobraźni i twórczo działać?

Na te pytania odpowie podczas cyklu webinarów dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców a także rodziców i studentów dr Adriana Kloskowska. Szkolenia wpisują się w tematykę określoną w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa na r. szk. 2020/2021: Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności.

Cykl 4 webinarów na żywo:

1.Edukacja na miarę XXI wieku czyli jakiej szkoły potrzebują współcześni uczniowie,

 28 września 2020r., godz. 19:00-20:30

2.Projektowanie naturalnego procesu rozwoju samodzielności i kreatywności uczniów w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, 26

października 2020r., godz. 19:00-20:30

3. Jak ruszyć by poruszyć czyli strategie pobudzania młodych ludzi do samodzielnego i twórczego myślenia i działania,

 9 listopad 2020r., godz. 19:00-20:30

4. Jak otworzyć umysł ucznia czyli techniki pobudzania innowacyjnego myślenia w codziennej praktyce szkolnej.

14 grudnia 2020r., godz. 19:00-20:3

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju,  autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja,  TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji oraz grupę Impuls dla nauczycieli.

 

0
Przewiń do góry