fbpx

                                    „Pomóż ludziom w pełni wykorzystywać własny potencjał.Przyłapuj ich na tym, że robią coś dobrze”                                                                                                                                                                                                                                                 WielkieSłowa.pl

  Nasza oferta obejmuje takie szkolenia jak:

 • Adresaci szkolenia:
 • Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, rodzice.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Nauczycielu!
  Jeśli chcesz uczyć, zamiast kontrolować zachowanie uczniów… To najlepszy czas do poznania technik Pozytywnej Dyscypliny!
  W pracy nauczyciela najważniejsza jest jakość relacji, jakie buduje z uczniem. Tylko dobra relacja umożliwia naukę i rozwój. Szkolenie odpowie na pytanie, jak zbudować wzajemny szacunek i współpracę w klasie. Skoncentruje się na poszukaniu i odnalezieniu pozytywnych rozwiązań dla każdego nauczyciela. Pozytywna Dyscyplina jest skuteczną metodą wychowawczą, opartą na współpracy, umiejętnościach, rozwiązywania problemów oraz wzajemnym szacunku.
  Warsztaty prowadzone są w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę i międzynarodowy standard prowadzenia warsztatów dla nauczycieli rekomendowany przez Positive Discipline Association.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Dowiedzą się jak być stanowczym i uprzejmym nauczycielem.
 •  
 • Dowiedzą się jak można wykorzystać trudne zachowania uczniów jako szanse do
 •     nauki umiejętności życiowych.
 •  
 • Dowiedzą się, że system kar i nagród nie działa i co w zamian.
 •  
 • Dowiedzą się skąd biorą się trudne zachowania uczniów.
 •  
 • Dowiedzą się jak wzmacniać zamiast karać i nagradzać
 • Miejsce szkolenia: Toruń 22-23.02.2020r.
 •                                    Bydgoszcz 21-23.03.2020r.
 •  
 • Prowadząca:Magdalena Ostrowska
 • Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej. Dyscypliny dla rodziców, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie, posiadająca akredytację Positive Discipline Association, nauczyciel z 15 – letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym, logopeda. Ambasador #RokuRelacji i współkoordynator projektu „Dobra i Mądra Szkoła”. Zwolenniczka stosowania metod pozytywnej dyscypliny oraz Self – reg w pracy i w życiu prywatnym.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                            Nauczyciele edukacji przedszkolnej.
 •  
  • Cel szkolenia:
  • poznanie Zalecenia Rady Europy w sprawie  kompetencji kluczowych w sprawie  
  •     kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
  •     z dnia 22 maja 2018 r.
  •  
  • przeanalizowanie podstawy programowej wychowania szkolnego w aspekcie                               kształtowania kompetencji kluczowych.
  •  
  • zaplanowanie działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu                                    i skutecznemu  kształtowaniu kompetencji kluczowych
  •  
  • wskazanie kierunków/obszarów rozwojowych  szkoły w obszarze kształtowania  
  •     kompetencji     kluczowych u uczniów.

                                                                                                                                  Uczestnicy:     

  • zaktualizują wiedzę i udoskonalą umiejętności edukacji przedszkolnej  
  •     w  zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci
  •  
 • Prowadzący:
 • Angelika Perdek-Chabinowska
 • absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,.nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej                             i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy zarówno młodzieży, jak i dorosłych, pedagog w szkole podstawowej.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                         Nauczyciele edukacji przedszkolnej.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • poznanie podstawy programowania i kodowania dla dzieci
 •  
 • przeanalizowanie dostępnych metod i narzędzi w kodowaniu
 •  
 • zaplanowanie własnej  pracy dydaktycznej z użyciem poznanych metod
 •  
 • podniesienie  własnych kompetencji z zakresu kodowania i logicznego myślenia oraz   będą       ich używać na poszczególnych edukacjach.                                                                  

 

 • Uczestnicy:   
 • zostaną wprowadzeni  w świat kodowania, prostych łamigłówek oraz wdrażania  tych                umiejętności w poszczególne edukacje na szczeblach początkowych
 •  
 • Prowadzący:

Angelika Perdek-Chabinowska

absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,.nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej                             i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy zarówno młodzieży, jak i dorosłych, pedagog w szkole podstawowej.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                            Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • poznanie Zalecenia Rady Europy w sprawie  kompetencji kluczowych w sprawie  
 •     kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
 •     z dnia 22 maja 2018 r.
 •  
 • przeanalizowanie podstawy programowej wychowania szkolnego w aspekcie                               kształtowania kompetencji kluczowych.
 •  
 • zaplanowanie działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu                                    i skutecznemu  kształtowaniu kompetencji kluczowych
 •  
 • wskazanie kierunków/obszarów rozwojowych  szkoły w obszarze kształtowania  
 •     kompetencji     kluczowych u uczniów.

                                                                                                                                Uczestnicy:     

 • zaktualizują wiedzę i udoskonalą umiejętności w zakresie kształtowania  
 •    kompetencji kluczowych u uczniów.
 •  
 • Prowadzący:
 • Angelika Perdek-Chabinowska
 • absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,.nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej                             i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy zarówno młodzieży, jak i dorosłych, pedagog w szkole podstawowej.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                 Przedstawiciele JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi aspektami odpowiedzialności za  
 •     bezpieczeństwo uczniów w szkole.
 •  
 • Zwięzłe przedstawienie i omówienie aktów prawnych, z których wynikają obowiązki
 •     w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 •  
 • Przekazanie wiedzy w jaki sposób wdrożyć i informować pracowników szkoły oraz
 •     uczniów o procedurach bezpieczeństwa w szkole.
 •  
 • Przekazanie wiedzy w jaki sposób i zgodnie z literą prawa, reagować na trudne
 •     sytuacje w szkole.
 •  
 • Przekazanie wiedzy w jaki sposób udokumentować wypadek w szkole.   

                                                                                                                                Uczestnicy:     

 • Zapoznają się z prawnymi aspektami odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów
 •     w szkole.
 •  
 • Zapoznają się z aktami prawnymi wraz z omówieniem, z których wynikają obowiązki
 •     w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 
 •  
 • Zdobędą wiedzę w jaki sposób wdrożyć i informować pracowników szkoły oraz
 •     uczniów o procedurach bezpieczeństwa w szkole. 
 •  
 • Zdobędą wiedzę w jaki sposób i zgodnie z literą prawa, reagować na trudne sytuacje
 •     w szkole.
 •  
 • Zdobędą wiedzę w jaki sposób udokumentować wypadek w szkole.
 •  
 • Prowadzący: Jakub Pawlak
 • prawnik, adwokat Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W latach 2015-2016 wykładowca SWPS w Warszawie i Wrocławiu. W latach 2009-2012 pracownik w Zespole Prawnym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Adresaci szkolenia:
 • Przedstawiciele JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Omówienie podstawowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestnik
 •     pozna zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 •  
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna, a odpowiedzialność porządkowa z Kodeksu pracy.
 •    – uczestnik dowie się jakie są relacje odpowiedzialności porządkowej dyscyplinarnej.
 •  
 • Omówienie podstawowych aktów prawnych regulujących odpowiedzialność.
 •     dyscyplinarną uczestnik pozna prawne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 •  
 • W jakich sytuacjach nauczyciel ponosi indywidualną odpowiedzialność  
 •     dyscyplinarną.
 •  
 • Uczestnik dowie się w jakich przypadkach nauczyciele ponoszą odpowiedzialność.
 •    dyscyplinarną za swoje przewinienia, uczestnik pozna orzecznictwo sądowe
 •    w tym zakresie.
 •  
 • Tryb i etapy postępowania dyscyplinarnego – uczestnik pozna specyfikę.
 •     postepowania dyscyplinarnego oraz wszystkie jego etapy.
 •  
 • Uczestnicy:     
 • Zdobędą wiedzę z zakresu ustawy Kodeksu pracy i ustawy Karty Nauczyciela.
 •  
 • Otrzymają omówienie przykładowych orzeczeń sądów powszechnych w zakresie
 •     odpowiedzialności dyscyplinarnej dla nauczycieli.
 •  
 • Otrzymają charakterystykę poszczególnych etapów postępowania dyscyplinarnego
 •     dla nauczycieli.
 •  
 • Otrzymają charakterystykę środków odwoławczych w postępowaniu dyscyplinarnym
 •     dla nauczycieli.
 •  
 • Prowadzący: Jakub Pawlak
 • prawnik, adwokat Bydgoskiej Izby Adwokackiej. W latach 2015-2016 wykładowca SWPS w Warszawie i Wrocławiu. W latach 2009-2012 pracownik w Zespole Prawnym Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 • Zmieniające się przepisy w zakresie organizacji działalności szkolnej,               pozaszkolnej oraz zaostrzenie przepisów dyscyplinarnych  i karnych w zakresie odpowiedzialności  za bezpieczeństwo uczniów oraz naruszenie dobra dzieci powoduje m.in. lawinowy wzrost skarg przeciwko szkole jako instytucji i poszczególnych nauczycieli.
 •  
 • Adresaci szkolenia:
 • Przedstawiciele JST, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Zapoznanie się z nowymi przepisami, omówienie rzeczywistych przypadków w szkole i w czasie imprez poza szkołą, przeanalizowanie błędów, które popełniają nauczyciele i szkoła jako instytucja. Zwiększy to świadomość i poczucie odpowiedzialności nauczycieli.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Poznają uregulowania prawne z zakresu odpowiedzialności nauczycieli
 •     (porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej, materialnej i karnej).
 •  
 • Poznają podstawowe błędy popełniane przy wykonywaniu swoich obowiązków oraz
 •     sposoby ich unikania.
 •  
 • Uzyskają umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów
 •     prawnych.
 •  
 • Prowadzące:
 • Danuta Włoczewska
 • mgr pedagogiki – specjalność nauczanie początkowe (UMK Toruń), mgr teologii (UKSW Warszawa) oraz absolwentka studiów podyplomowych z Wiedzy o Kulturze (UMK Toruń), doradca metodyczny, nauczyciel dyplomowany z ponad 25-letnim doświadczeniem dydaktycznym i wychowawczym, kwalifikowana instruktorka turystyki górskiej i rowerowej, współorganizatorka wielu wycieczek i obozów letnich z młodzieżą, krajowych i zagranicznych, w ramach tzw. turystki społecznej. Interesuje się psychologią i muzyką, miłośniczka podróży i aktywnego wypoczynku.
 • Katarzyna Maria Rybicka
 • mgr inż  informatyki, mgr teologii, studia podyplomowe z zarządzania, lider międzynarodowego projektu Zarządzanie Firmą –JA TITAN /Princeton University/, trener branżowych symulacji biznesowych REVAS,  koordynator klas SGH w V LO im. Jana Pawła II, ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w projektach współpracy międzynarodowej szkół ,w ramach projektów unijnych i poza unijnych, wychowawca klasy organizator i współorganizator obozów letnich i wycieczek,  nauczyciel  informatyki i grafiki komputerowej, ekonomii w praktyce, podstaw przedsiębiorczości V LO im. Jana Pawła II,  oraz w Toruńskim Technikum Informatycznym.
 • Adresaci szkolenia:
 • Nauczyciele, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Przygotowanie nauczycieli do ubiegania się o kolejny stopnie awansu zawodowego.
 •  
 • Uczestnik:
 • Pozna akty prawne normujące ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego.
 •  
 • Samodzielnie zaplanuje swój rozwój z uwzględnieniem specyfiki i typu placówki,            
 •    w której jest zatrudniony oraz jej potrzeb.
 •  
 • Przypisze realizowane przez siebie zadania wymaganiom wskazanym
 •     w rozporządzeniu, w sprawie ubiegania się o kolejne stopnie awansu.
 •  
 • Pozna procedury obowiązujące w związku z ubieganiem się o kolejny stopień
 •     awansu zawodowego.
 •  
 • Zdobędzie umiejętność redagowania opisu i analizy ze szczególnym
 •     uwzględnieniem efektów swoich działań,osiągnie sukces na egzaminie/rozmowie
 •     kwalifikacyjnej.
 •  
 • Program szkolenia:
 • Akty prawne normalizujące ubieganie się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
 •     − Wymagania na kolejne stopnie awansu zawodowego.
 •     − Procedury związane z ubieganiem się o kolejne stopnie awansu
 •        zawodowego.
 • Źródła planowania.
 •     − Sposób zredagowania planu.
 •     − Przyporządkowanie zadań do wymagań określonych w rozporządzeniu
 •        MEN  w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
 •     − Monitorowanie działań związanych  z realizacją planu.
 • Redagowanie planu rozwoju zawodowego –koncepcja propozycje.
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o przeprowadzenie
 •     egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Sposób prezentacji dorobku.
 •     − Udzielanie odpowiedzi na pytania komisji.
 •  
 • Prowadząca: Danuta Grzonkowska
 • 38 lat stażu pracy w na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej. 4 lata pracy na stanowisku dyrektora szkoły. 6 lat pracy na stanowisku konsultanta Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                               
 • Dyrektorzy szkół.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Rozwój zawodowy i osobisty dyrektora szkoły. Dyrektor potrafi skutecznie zarządzać zmianą w placówce oświatowej, zna etapy zmiany oraz postawy prezentowane przez osoby uczestniczące w zmianie.
 •  
 • Program szkolenia:
 •  Planowanie, przeprowadzanie i ewaluacja zmiany w teorii.
 •  
 •   Zmiana na przykładzie konkretnej sytuacji szkolnej z punktu widzenia dyrektora.
 •  
 •  Typowe reakcje nauczycieli, uczniów i rodziców na zmianę.
 •  
 • Komunikacja interdyscyplinarna w pracy dyrektora.
 •  
 • Postawa dyrektora a rozwój uczniów i nauczycieli.
 •  
 • Prowadzący: Tomasz Pawlicki
 • Od 32 lat jest nauczycielem. Od 16 pełni funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a od 13 jest dyrektorem szkoły. Od 17 lat współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                                        Nauczyciele.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli.
 • Nauczyciel zna typowe zachowania osób uczestniczących w zmianie.
 • Wiedza jak przezwyciężać trudności typowe dla procesu zmiany.
 •  
 • Program szkolenia:
 • Planowanie, przeprowadzanie i ewaluacja zmiany w teorii.
 •  
 • Zmiana na przykładzie konkretnej sytuacji szkolnej z punktu widzenia nauczyciela.
 •  
 • Typowe reakcje uczniów, rodziców oraz nauczycieli i dyrektora na zmianę.
 •  
 • Praca zespołowa, dysfunkcje pracy zespołowej.
 •  
 • Rozwój zespołu nauczycielskiego.
 •  
 • Nauczyciel – mistrz dla swoich uczniów.
 •  
 • Prowadzący: Tomasz Pawlicki
 • Od 32 lat jest nauczycielem. Od 16 pełni funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a od 13 jest dyrektorem szkoły. Od 17 lat współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, pełniąc funkcje egzaminatora i egzaminatora powtórnego sprawdzania.

Adresaci szkolenia:                                                                                             Dyrektorzy szkół.

 • Cel szkolenia:
 • Rozwój zawodowy i osobisty dyrektora szkoły. Dyrektor rozumie swoją rolę jako mentora dla nauczycieli.
 •  
 • Program szkolenia:
 • Dyrektorze, jakim jesteś przywódcą? – teoria i praktyka polskiej oświaty.
 •  
 • Organizacja pracy dyrektora na co dzień.
 •  
 • Zasoby, potrzeby i obawy dyrektora.
 •  
 •  Dyrektor liderem zmian.
 •  
 • √ Przekaz niewerbalny a wypowiedzi dyrektora.
 •  
 • Prowadzący: Tomasz Pawlicki
 • Od 32 lat jest nauczycielem. Od 16 pełni funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a od 13 jest dyrektorem szkoły. Od 17 lat współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, pełniąc funkcje egzaminatora i egzaminatora powtórnego sprawdzania.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                                    Dyrektorzy szkół.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Dyrektor szkoły jest teoretycznie przygotowany na stawienia czoła sytuacjom kryzysowym w swojej placówce.
 •  
 • Program szkolenia:
 • √ Sytuacje kryzysowe w teorii. Przykłady takich sytuacji w praktyce szkolnej.
 •  
 • √ Przygotowanie się do kryzysu.
 •  
 • √ Jak skutecznie wywierać wpływ.
 •  
 • √ Konstruktywne konfrontacje, czyli jak skutecznie rozmawiać.
 •  
 • √ Delegowanie uprawnień.
 •  
 • √ Kontakt z mediami.
 •  
 • Prowadzący: Tomasz Pawlicki
 • Od 32 lat jest nauczycielem. Od 16 pełni funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a od 13 jest dyrektorem szkoły. Od 17 lat współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, pełniąc funkcje egzaminatora i egzaminatora powtórnego sprawdzania.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                                       Nauczyciele.
 •  
 • Cel szczegółowy:
 • Rada pedagogiczna zna sposoby reagowania w sytuacjach  konfliktowych z uczniami, rodzicami i kolegami z pracy.
 •  
 • Program szkolenia:
 • √ Współpraca z „trudnymi rodzicami”
 •  
 • √ „Poradnik dla rodziców.”
 •  
 • √ Skuteczne komunikowanie się z uczniami.
 •  
 • √ Jak skutecznie rozmawiać – konstruktywna konfrontacja w pracy.
 •  
 • Prowadzący: Tomasz Pawlicki
 • Od 32 lat jest nauczycielem. Od 16 pełni funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a od 13 jest dyrektorem szkoły. Od 17 lat współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, pełniąc funkcje egzaminatora i egzaminatora powtórnego sprawdzania.
 • Adresaci szkolenia:
 • Nauczyciele języka polskiego.
 •  
 • Celem szkolenia:
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli języka polskiego przez
 •     przygotowanie do skutecznego nauczania pisemnych form wypowiedzi w starszych
 •     klasach szkoły podstawowej.
 •  
 • Szkolenie prowadzone będzie metodą wykładu, ilustrowanego fragmentami filmów i
 •      prezentacji multimedialnych.
 •  
 • Część szkolenia poświęcona będzie wspieraniu nauczyciela w procesie oceniania
 •     prac pisemnych w praktyce szkolnej.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Poznają propozycje działań zachęcających młodzież do pisania.
 •  
 • Zwrócą uwagę na nauczanie retoryki. Argument i przykład w rozprawce.
 •  
 • Zdobędą umiejętności analizy prac dzieci pod kątem wymagań edukacyjnych
 •     egzaminu ósmoklasisty.
 •  
 • Kompetencje literackie i kulturowe przy realizacji tematów;
 •  
 • Język, styl, kompozycja – poznają przykłady ćwiczeń rozwijających warsztat
 •     młodego twórcy.
 •  
 • Dostają bogaty zestaw gotowych kart pracy do wykorzystania w klasie.
 •  
 • Prowadzący: Dariusz Gancewski
 • Doświadczony nauczyciel języka polskiego i angielskiego, trener egzaminatorów, wieloletni  współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. 
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                                          Nauczyciele szkół podstawowych.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Wyposażenie nauczycieli w strategię radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 •  
 • Praca metodą dramy stosowanej, praca z obrazami i bodytelling.
 •  
 • Poznanie anatomii konfliktu – obszary w mózgu odpowiedzialne za reakcje
 •     świadome i nieświadome.
 •  
 • Typy prowokujących zachowań.
 •  
 • Poznanie roli diagnozy funkcjonalnej w pracy z dzieckiem.
 •  
 • Strategia rozwiązywania sytuacji trudnych win-win.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Potrafią zdiagnozować źródło problemu dziecku.
 •    
 • Potrafią po rozpoznaniu potrzeb dziecka stosuje adekwatną do sytuacji strategię
 •     działania.
 •  
 • Potrafią rozpoznać symptomy zbliżającego się konfliktu.
 •  
 • Potrafią wykorzystać zasoby swoje i grupy w rozwiązywaniu sytuacji trudnych    
 •  
 • Prowadząca: Dorota Lubas
 •  ekspertka pokonywania trudności szkolnych i wychowawczych.
 • Dzięki swojemu 22 letnim doświadczeniu zawodowemu – projektuje  i prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów. Uważnie słucha potrzeb i „szyje zajęcia na miarę” grupy. Z wykształcenia mgr resocjalizacji, pedagog specjalny, pedagog terapeuta, oraz trener.
 • Prowadzi placówkę oświatową i sprawuje funkcję dyrektora w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Kreska. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Target oraz firmami prowadzącymi działalność profilaktyczną.
 •  Adresaci szkolenia:                                                                                                 
 • pedagog szkolny
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Poznanie założenia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).
 • Poznanie podstawowych techniki i narzędzia ułatwiające rozwiązywanie szkolnych problemów.
 •     Według założeń TSR praca z uczniem ma polegać na wzmacnianiu jego mocnych stron, niekoncentrowaniu się na problemie a szukaniu konstruktywnych rozwiań i bazowaniu na tzw. wyjątkach. TSR wypracowała skuteczne metody takiej pracy i jest stosowana z powodzeniem w pracy z osobami uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem, w ośrodkach interwencji kryzysowej itp. Założenia TSR zostały zaadaptowane na grunt edukacji zarówno w pracy pedagogów szkolnych jak i obszarze procesu edukacyjnego czy współpracy z rodzicami.
 • Uczestnicy:
 • Poznają podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 •  
 • Poznają podstawowe techniki i narzędzia TSR.
 •  
 • Ponają komunikację skoncentrowaną na rozwiązaniach: komplementowanie,
 •     parafrazowanie, reframing, aktywne słuchanie.
 •  
 • Ponają sztuka zadawania pytań.
 •  
 • Znają pytanie o cud- budowanie wizji przyszłości i stawianie celów.
 •  
 • Wiedzą, jak wydobywać zasoby uczniów.
 •  
 • Prowadząca: Iwona Nowak
 • mgr filologii polskiej, przez 15 lat uczyła w liceum ogólnokształcącym. Od 2011 związana z oświatąsamorządową (Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektor Kancelarii Prezydenta). Trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                             Nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy i wszyscy, którzy chcą umiejętnie rozwiązywać problemy w klasie, współtworzyć przestrzeń opartą na szacunku, poczuć mobilizujący entuzjazm chętnych do działania uczniów
 •  
 • Cel Szkolenia:
 • Szkolenie odpowie Wam na pytanie, jak zbudować wzajemny szacunek
 •     i    współpracę w klasie. Nauczyciel pozna przyczyny niewłaściwych zachowań
 •     oraz pojęcie pozytywnej dyscypliny. Skoncentruje się na poszukaniu i odnalezieniu
 •     pozytywnych rozwiązań dla każdego nauczyciela.
 •  
 • Po szkoleniu nauczyciel będzie umiał rozpoznać i zrozumieć trudne zachowania
 •     ucznia, wzmacniać zamiast karać i nagradzać. I w efekcie finalnym, będzie potrafił
 •     budować w klasie dobrą atmosferę opartą na wzajemny zaufaniu i wsparciu.
 •  
 • To warsztat o roli relacji w osiągnięciu dyscypliny, o tym dlaczego uczniowie
 •     postępują, tak, jak postępują i o komunikacji opartej na szacunku.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Nauczą się budować wzajemny szacunek i współpracę w klasie.
 •  
 • Poznają przyczyny niewłaściwych zachowań.
 •  
 • Poznają filozofię pozytywnej dyscypliny.
 •  
 • Nauczą się rozpoznawać trudne zachowania uczniów.
 •  
 • Prowadząca: Magdalena Ostrowska
 • Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej
 • Dyscypliny w klasie, posiadająca akredytację Positive Discipline Association, nauczyciel z 15 – letnim stażem
 • dydaktycznymwychowawczym, logopeda. Ambasador #RokuRelacji i współkoordynator projektu „Dobra        
 • i Mądra Szkoła”. Zwolenniczka stosowania metod pozytywnej dyscypliny oraz Self – reg  w pracy i w życiu
 • prywatnym.
 •  Adresaci szkolenia:                                                                                                     Nauczyciele, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Szkolenie skierowane dla osób pragnących poznać i zastosować w pracy z uczniami
 •     coaching jako nowoczesne i bardzo modne podejściem w pracy z ludźmi. 
 •  
 • Coaching ze świata biznesu został przeniesiony do szkół, organizacji
 •     pozarządowych, korzystają z niego osoby indywidualne pragnące zmienić swoje
 •     życie. Już Sokrates propagował podejście coachingowe, mówiąc: „Nikogo niczego
 •     nie nauczę – mogę jedynie sprawić, by myślał”.
 •  
 • Nauczyciele znający technikę coachingu opartego na rozwiązaniach będą mogli
 •     lepiej wspierać swoich uczniów w procesie edukacyjnym i sprawniej pomagać im w
 •     sytuacjach problemowych.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Poznają podstawowe założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ze
 •     szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji.
 •  
 • Poznają zasady i narzędzia coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach.
 •  
 • Nauczą się tworzenie atmosfery do zadawania pytań, poszukiwania zasobów i
 •     rozwiązań.
 •  
 • Dowiedzą się o sztuce parafrazowania, klaryfikacji, odzwierciedlania,
 •     dowartościowania.
 •  
 • Nauczą się komplementowanie w komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach.
 •  
 • Doświadczą aktywnego słuchania w procesie komunikacji.
 •  
 • Prowadząca: Iwona Nowak
 • mgr filologii polskiej, przez 15 lat uczyła w liceum ogólnokształcącym. Od 2011 związana z oświatą samorządową (Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektor Kancelarii Prezydenta). Trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Adresaci szkolenia:
 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Czy Wasi uczniowie odrabiają zadania domowe? 
 • A czy widzicie wartość dodaną, którą te zadania mają wnieść do procesu uczenia się? 
 • Czy na następnej lekcji, sprawdzając zadanie domowe widzicie jego efekt?
 •  
 • Uczestnicy:
 • Poznają wyniki badań dotyczące zadań́ domowych i ich pływu na uczniowską
 •     wiedzę.
 •  
 • Poznają alternatywne metody stymulowania uczniów do samodzielnej pracy, tak, by
 •     nie były obciążeniem.
 •  
 • Poznają metody pracy oparte na potencjale ucznia (learner-based teaching) i jego
 •     energii wnoszonej do klasy.
 •  
 • Wypracują własne metody zadawania alternatywnych zadań domowych.
 •  
 • Wypracują zasady zarządzania czasem na lekcji, tak, by ograniczyć zadawanie do
 •     domu.
 •  
 • Prowadząca: Hanna Wąż
 • nauczycielka angielskiego z 20-letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym. Trener biznesu, trener kompetencji edukacyjnych. Założycielka Akademii i3. Koordynatorka projektu „Dobra i Mądra Szkoła”, którego celem są spotkania z polskimi edukatorami propagującymi zdroworozsądkowe podejście do edukacji. 
 • Adresaci szkolenia:
 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Czym są zdrowe relacje w szkole?
 • Czymś bardzo pożądanym. Czymś absolutnie NIEZBĘDNYM w szkole XXI wieku. Wszystkim nam zależy, aby w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel- nauczyciel i wreszcie nauczyciel rodzic zapanował ład, szacunek i przejrzystość.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Dowiedzą się jak z punktu widzenia dziecięcego mózgu wygląda dobra relacja.
 •  
 • Dowiedzą się jaką rolę zdrowe relacje z nauczycielem i rówieśnikami w szkole
 •    odgrywają w kształtowaniu mózgu i rozwijaniu potencjału dziecka.
 •  
 • Dowiedzą się jak zbudować właściwe relacje z uczniem, by on budował je poprawnie
 •     z rówieśnikami.
 •  
 • Dowiedzą się jak zdrowe relacje wpływają na wysoką motywację ucznia do nauki.
 •  
 • Dowiedzą się dlaczego praktyki szkolne oparte na karach i nagrodach nie działają
 •     już.
 •  
 • Dowiedzą się jak je zamienić na pozytywną dyscyplinę i wzmacnianie ucznia w
 •     działaniu (Juul, Adler
 •  
 • Prowadzące: 
 • Hanna Wąż 
 • nauczycielka angielskiego z 20-letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym. Trener biznesu, trener kompetencji edukacyjnych. Założycielka Akademii i3. Koordynatorka projektu „Dobra i Mądra Szkoła”,     którego celem są spotkania z polskimi edukatorami propagującymi zdroworozsądkowe podejście do edukacji. 
 • Magdalena Ostrowska 
 • Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej. Dyscypliny dla rodziców, Certyfikowana Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie, posiadająca akredytację Positive Discipline Association, nauczyciel z 15 – letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym, logopeda. Ambasador #RokuRelacji i współkoordynator projektu „Dobra i Mądra Szkoła”. Zwolenniczka stosowania metod pozytywnej dyscypliny oraz Self – reg w pracy i w życiu prywatnym.
 • Adresaci szkolenia:
 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Szkolenie skierowane do osób pragnących poznać podstawowe założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i jego zastosowaniu w pracy szkolnej , w szczególności przy budowaniu właściwych relacji z rodzicem.
 • 〉Poznanie podstawowych technik komunikacyjnych, ułatwiające budowanie
 •     atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku.
 •  
 • Nauczą się zasad coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach jako narzędzia
 •     pomocnego w precyzowaniu celów i szukaniu zasobów zarówno uczniowskich jak
 •     i rodzicielskich.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Dowiedzą się o podstawowych założeniach podejścia Skoncentrowanego na
 •     rozwiązaniach.
 •  
 • Poznają podstawowe zasady komunikacji w Terapii Skoncentrowanej na
 •     Rozwiązaniach w relacji z rodzicami.
 •  
 • Dowiedzą się jak tworzyć atmosferę przyjazną do rozmowy- sztuka stawiania
 •     dobrych pytań i aktywne słuchanie.
 •  
 • Dowiedzą się jak skutecznie organizować spotkania z rodzicami.
 •  
 • Prowadząca: Iwona Nowak
 • mgr filologii polskiej, przez 15 lat uczyła w liceum ogólnokształcącym. Od 2011 związana z oświatą samorządową (Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektor Kancelarii Prezydenta). Trener Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Adresaci szkolenia:                                                                                             Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

 • Cel szkolenia:
 • Na istotę budowy efektywnego zespołu wpływ ma kilka elementów, poczynając od dobrze przeprowadzonej rekrutacji, przez właściwą motywację pracowników, realność stawianych celów oraz tworzenie narzędzi wspomagających, aż do zarządzania tym zespołem. Efektywny zespół to ten, który stale podnosi i rozwija swoje umiejętności, widzi nowe szanse i zagrożenia, jakie mogą pojawić się w ich codziennej pracy.
 •  
 • Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie świadomej komunikacji w zespole
 •     zbudowanej na zaufaniu, otwartości z poszanowaniem własnych wartości.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Uruchomią świadomości różnic w postrzeganiu tego samego obrazu.
 •  
 • Zbudują umiejętności słuchania i tworzenia obrazu np. ucznia/rodzica oraz jego
 •     potrzeb przekazywanych m.in. na poziomach przekonań, wartości czy tożsamości.
 •  
 • Poznają własny stylu komunikacji z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji.
 •  
 • Poznją umiejętność szybkiego rozpoznania potencjalnego rozmówcy w kontekście
 •     stylu komunikacji.          
 •  
 • Prowadząca: Hanna Wąż
 • nauczycielka angielskiego z 20-letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym. Trener biznesu, trener kompetencji edukacyjnych. Założycielka Akademii i3. Koordynatorka projektu „Dobra i Mądra Szkoła”,    którego celem są spotkania z polskimi edukatorami propagującymi zdroworozsądkowe podejście do edukacji. 
 • Adresaci:                                                                                                                     Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy.
 •  
 •  
 • Jak napisał Tony Buzan, 95% tego co wiemy o mózgu ucznia obecnie to badania ostatnich 10 lat. Manfred Spitzer zaś mówi, że mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela. Neurobiologia to wiedza obowiązkowa nauczyciela XXI wieku.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Dowiedzą się co potrafi mózg naszego ucznia i skąd to wiemy.
 • Dowiedzą się jak zaprogramować mózg ucznia, żeby chciał się uczyć.
 •  
 • Dowiedzą się jak to co wiemy o funkcjonowaniu mózgu zastosować w planowaniu
 •     lekcji.
 •  
 • Wzbogacą swoją wiedzę o procesach zachodzących w mózgu ucznia.
 •  
 • Wzbogacą zrozumienie da procesów zachodzących podczas lekcji.
 • Wypracują własny model lekcji przyjaznej mózgowi.
 •  
 • Prowadząca; Hanna Wąż
 •  nauczycielka angielskiego z 20-letnim stażem dydaktycznym i wychowawczym. Trener biznesu, trener kompetencji edukacyjnych. Założycielka Akademii i3. Koordynatorka projektu „Dobra i Mądra Szkoła”, którego celem są spotkania z polskimi edukatorami propagującymi zdroworozsądkowe podejście do edukacji

Formularz zgłoszenia na szkolenie

(*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
Scroll Up