fbpx
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu – szkolenie

 •  
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                            
 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • poznanie Zalecenia Rady Europy w sprawie  kompetencji kluczowych w sprawie   kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
  •     z dnia 22 maja 2018 r.
  •  
  • przeanalizowanie podstawy programowej wychowania szkolnego w aspekcie  kształtowania kompetencji kluczowych.
  •  
  • zaplanowanie działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu  kształtowaniu kompetencji kluczowych
  •  
  • wskazanie kierunków/obszarów rozwojowych  szkoły w obszarze kształtowania kompetencji     kluczowych u uczniów.
 • Uczestnicy:     

  • zaktualizują wiedzę i udoskonalą umiejętności edukacji przedszkolnej  
  •     w  zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci
  •  
 • Prowadzący:
 • Angelika Perdek-Chabinowska
 • absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,.nauczyciel edukacji wczesnoszkolne  i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy zarówno młodzieży, jak i dorosłych, pedagog w szkole podstawowej
   
 • Formularz zgłoszeniowy

 • (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
 •  
Scroll Up