fbpx
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole podstawowej – szkolenie

 •  
 • Adresaci szkolenia:                                                                                                            
 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • poznanie Zalecenia Rady Europy w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018 r.
 •  
 • przeanalizowanie podstawy programowej wychowania szkolnego w aspekcie kształtowania kompetencji kluczowych.
 •  
 • zaplanowanie działania (indywidualne i zespołowe) służące świadomemu i skutecznemu  kształtowaniu kompetencji kluczowych
 •  
 • wskazanie kierunków/obszarów rozwojowych  szkoły w obszarze kształtowania  kompetencji    kluczowych u uczniów.

                                                                                                                           

Uczestnicy:     

 • zaktualizują wiedzę i udoskonalą umiejętności w zakresie kształtowania  
 •    kompetencji kluczowych u uczniów.
 •  
 • Prowadzący:
 • Angelika Perdek-Chabinowska
 • absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,.nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej, nauczyciel przedmiotów administracyjnych w szkole policealnej, doradca zawodowy zarówno młodzieży, jak i dorosłych, pedagog w szkole podstawowej
  • Formularz zgłoszeniowy

  • (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
 •  
Scroll Up