fbpx

SKUTECZNE NAUCZANIE PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI W SZKOLE PODSTAWOWEJ. ROZPRAWKA W KLASACH VII – VIII – SZKOLENIE

 • Adresaci szkolenia:
 • Nauczyciele języka polskiego.
 •  
 • Celem szkolenia:
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli języka polskiego przez przygotowanie do skutecznego nauczania pisemnych form wypowiedzi w starszych klasach szkoły podstawowej.
 •  
 • Szkolenie prowadzone będzie metodą wykładu, ilustrowanego fragmentami filmów i prezentacji multimedialnych.
 •  
 • Część szkolenia poświęcona będzie wspieraniu nauczyciela w procesie oceniania prac pisemnych w praktyce szkolnej.
 •  
 • Uczestnicy:
 • Poznają propozycje działań zachęcających młodzież do pisania.
 •  
 • Zwrócą uwagę na nauczanie retoryki. Argument i przykład w rozprawce.
 •  
 • Zdobędą umiejętności analizy prac dzieci pod kątem wymagań edukacyjnych egzaminu ósmoklasisty.
 •  
 • Kompetencje literackie i kulturowe przy realizacji tematów.
 •  
 • Język, styl, kompozycja – poznają przykłady ćwiczeń rozwijających warsztat młodego twórcy.
 •  
 • Dostają bogaty zestaw gotowych kart pracy do wykorzystania w klasie.
 •  
 • Prowadzący: Dariusz Gancewski
 • Doświadczony nauczyciel języka polskiego i angielskiego, trener egzaminatorów, wieloletni  współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
  • Formularz rejestracyjny

  • (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione
Scroll Up