fbpx

Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Asperger – kształtowanie środowiska edukacyjnego i wychowawczego z uwzlględnieniem edukacji zdalnej.

DATA: 27.05.2020R.                                                                                                                                                                                                                               GODZ. 18:00-19:30

DLA KOGO:                                                                                                                                                                                                                                     Nauczycieli i wychowawców wszystkich etapów edukacyjnych.

OPIS SZKOLENIA:                                                                                                                                                                                                                                   Żaden człowiek nie jest nigdy całkowicie i na zawsze obcy dla drugiego człowieka. Człowiek należy do człowieka. Człowiek ma prawo do człowieka. Takie lub inne okoliczności mogą zlikwidować obcość, jaką zmuszeni jesteśmy obie w codziennym życiu nakładać, i mogą sprawić, że podejmiemy z sobą kontakt jak człowiek z człowiekiem. A.Schweitzer

Człowiek jest postrzegany przez pryzmat jego możliwości kontaktu społecznego. Pozytywne doświadczenie w porozumiewaniu się zwiększają prawdopodobieństwo satysfakcjonującego życia. Dzięki praktycznym działaniom rodziców, terapeutów, nauczycieli dzieci i młodzież 
z szerokim spektrum autyzmu mają szansę rozwoju i zaistnienia 
w społeczeństwie. Podczas szkolenia nauczyciele poznają różne strategie wspierania rozwoju uczniów z ASD.

  •  Specyficzne cechy osób z autyzmem / zespołem Aspergera.
  • Główne elementy i etapy wspomagania dziecka z autyzmem / zespołem Aspergera. 
  • Praktyczne przykłady postępowania z dzieckiem z autyzmem / zespołem Aspergera.  przy wykorzystaniu technik behawioralnych, m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, budowanie systemu motywacyjnego, gospodarka żetonowa, stosowanie podpowiedzi (gradacja oraz wycofanie podpowiedzi).
  • Konstruowanie planu aktywności i praca z planem aktywności. Struktura zadaniowa i dobór treści zadaniowych do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
  • Techniki redukowania zachowań niepożądanych.
  • Integracja dziecka z autyzmem z pełnosprawnymi rówieśnikami. Równorzędne płaszczyzny procesu integracji dziecka z autyzmem / zespołem Aspergera  z grupą rówieśniczą. Zadania nauczyciela „cienia”.
  • Wspieranie zdolności komunikowania się i kompetencji społecznych  osób z autyzmem / zespołem Aspergera.
  • Edukacja zdalna – analiza sytuacji, trudności i szanse.
DZIĘKI SZKOLENIU ZYSKASZ: 

Informacje, które pomogą kształtować środowisko edukacyjne i wychowawcze uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (ASD), w tym w sytuacji, gdy edukacja prowadzona jest w formie zapośredniczonej.

INWESTYCJA: 69 ZŁ                                                                                                                                                                                                                                         ✍ OTRZYMASZ IMIENNY CERTYFIKAT PRZESŁANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 

Prowadząca: dr Adriana Kloskowska

nauczyciel, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca zawodowy, coach, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, dyrektor w Impuls do Rozwoju, autorka i realizatorka licznych szkoleń dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pasjonatka ludzkiego mózgu, propaguje uczenie się oparte na naturalnych dźwigniach umysłu, publikuje na łamach czasopism edukacyjnych, np. Głos Pedagogiczny, Monitor Dyrektora Szkoły, Charaktery, Wczesna Edukacja, TIK w Edukacji, prowadzi na FB stronę Impuls do Rozwoju Edukacji;

Opłatę za szkolenie należy uiścić poprzez system szybkiej płatności PAYPAL lub  zwykłym przelewem. W przypadku płatności przelewem zwykłym – zarejestruj się( klikając Zapisz się) , w kolejnym kroku dokonaj płatności dane: Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul.Szosa Lubicka 16/2 87-100 Toruńtytuł przelewu: imię nazwisko – webinar 27.05.2020, numer konta: 47 1140 2004 0000 3902 7713 1665 KONIECZNIE PRZEŚLIJ POTWIERDZENIE WPŁATY NA ADRES: biuro@centumorganizacjiszkolen.com
Scroll Up