fbpx

ZROZUM MNIE – wczesna diagnoza najczęściej występujących problemów rozwojowych dzieci w wieku 5-10

Data: 20.03.2020r. g.19:00

Szkolenie, na którym:

  • Poznasz mapę 6 poziomów lokalizacji problemów w zachowaniu dziecka, które wyznaczają dalsze działania w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej lub terapii specjalistycznej.

  • Poznasz 6 testów wykrywających najczęściej pojawiające się zakłócenia/zaburzenia rozwojowe. 

CEL SZKOLENIA: 

Podniesiesz swoje kompetencje w zakresie wczesnej diagnozy trudności szkolnych i problemów rozwojowych u dzieci/uczniów klas 1-3, co umożliwia podjęcie wczesnych działań profilaktycznych i terapeutycznych, indywidualizację oddziaływań edukacyjnych, minimalizację niepowodzeń szkolnych oraz wspomaganie pracy /przedszkola/szkół w zakresie procesów sprzyjających rozwojowi dzieci.

Charakterystyczne zachowania dzieci, które powinny budzić niepokój i interwencję specjalistyczną, aby problemy rozwojowe się nie nawarstwiały i nie powodowały kumulacji niepowodzeń szkolnych i załamania się losów edukacyjnych dziecka.

PO SZKOLENIU UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:                                                  1. „Zestaw testów i zadań o badań    dla dzieci w wieku przedszkolnym i  młodszo –szkolnym” w PDF do samokształcenia.                          2.Certyfikat ukończenia szkolenia w wersji PDF. 

Inwestycja: 59 zł

Jak ze spokojem reagować, kiedy uczeń zachowuje się prowokacyjnie!

Data: 18.03.2020r. go.20:00

Szkolenie, na którym:

✔na podstawie case study, prześledzisz cały proces sytuacji konfliktowej
✔nauczysz się jak reagować, by nie doszło do eskalacji problemu.
✔dostaniesz szablony, które możesz wykorzystać wielokrotnie w swojej pracy
✔dostaniesz 3 narzędzia – ćwiczenia, aby ze spokojem rozwiązywać konflikty.

✍Dostaniesz Imienny certyfikat przesyłany w wersji elektronicznej.

Na tym szkoleniu dowiesz się, co się kryje za potocznie rozumianą złośliwością, cynizmem, prowokacjąi zdobędziesz narzędzia jak radzić sobie w trudnych sytuacjach szkolnych.

Szczegółowy plan:
1. Gdzie rozpoczyna się konflikt?
2. Przykłady prowokujących zachowań
3. Jak umiejętnie rozpoznać, co się kryje za prowokacyjnym zachowaniem ucznia?
4. Strategie działania w sytuacji trudnej.

Inwestycja: 49 zł

Scroll Up