Informacja o zasadach przetwarzania danych w związku ze zgodą na wykorzystanie wizerunku.

    Centrum Organizacji Szkoleń niniejszym informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu                                marketingowym i promocyjnym.

    Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych. Wyrażoną zgodę można wycofać       w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i niezbędne         do publikacji wizerunku przez administratora.

   Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator          powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.

   W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Wszelkich informacji w sprawach związanych z procesem administracji danymi osobowymi przez Centrum Organizacji Szkoleń  można uzyskać pisząc    na adres biuro@centrumorganizacjiszkolen.com

Scroll Up