fbpx
 •  
 • ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY NAUCZYCIELA – SZKOLENIE

 •  
 • Adresaci szkolenia: 
 • Nauczyciele.
 •  
 • Cel szkolenia:
 • Rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli.
 • Nauczyciel zna typowe zachowania osób uczestniczących w zmianie.
 • Wiedza jak przezwyciężać trudności typowe dla procesu zmiany.
 •  
 • Program szkolenia:
 • Planowanie, przeprowadzanie i ewaluacja zmiany w teorii.
 •  
 • Zmiana na przykładzie konkretnej sytuacji szkolnej z punktu widzenia nauczyciela.
 •  
 • Typowe reakcje uczniów, rodziców oraz nauczycieli i dyrektora na zmianę.
 •  
 • Praca zespołowa, dysfunkcje pracy zespołowej.
 •  
 • Rozwój zespołu nauczycielskiego.
 •  
 • Nauczyciel – mistrz dla swoich uczniów.
 •  
 • Prowadzący: Tomasz Pawlicki
 • Od 32 lat jest nauczycielem. Od 16 pełni funkcje kierownicze w placówkach oświatowych, a od 13 jest dyrektorem szkoły. Od 17 lat współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku, pełniąc funkcje egzaminatora i egzaminatora powtórnego sprawdzania
  • Formularz rejestracyjny

  • (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
  •  
 •  
Scroll Up